khaihungts.com cty thiết kế website chuyên nghiệp 0

Google đang thiết kế lại Gmail

Một số tính năng mới cùng giao diện thiết kế thay đổi sẽ được Google triển khai trên Gmail trong vài tuần tới. Theo TheVerge, giao diện web của Gmail được thiết kế lại sẽ...